Każdy nabywca projektu typowego otrzymuje bezpłatnie zgodny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.