Jakie formalności należy spełnić przy budowie ogrodzeń

Jakie formalności należy spełnić przy budowie ogrodzeń

Często pojawiającym się pytaniem jest: czy na budowę ogrodzenia potrzebuję pozwolenia? Odpowiedź jest dosyć prosta. Budowa ogrodzeń do wysokości 2,2m nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamierzenia budowlanego. Przepis ten dotyczy ogrodzeń pomiędzy posesjami jak i od strony dróg. Wynika to jasno z prawa budowlanego. Pamiętajmy, że nie tylko zobowiązani jesteśmy przestrzegać prawa budowlanego….