Co grozi za nielegalną budowę czyli samowola budowlana

Cześć! Dziś  chcę Wam przekazać kilka informacji dotyczących budowy bez pozwolenia na budowę. Jakie konsekwencje są z tym związane? Czego możemy się spodziewać?

Oprócz oczywistych kwestii związanych z brakiem projektu jakim są błędy na budowie, brak możliwości przewidzenia zagrożeń podczas budowy oraz jej planowania, braku zestawień materiałów i można tak wymieniać bez końca oczywistym faktem braku pozwolenia na budowę są kary jakie nakłada za taką czynność polskie prawo na inwestora.

Zacznijmy zatem od konsekwencji samowoli budowlanej.

Czym jest samowola budowlana? W polskim prawie brak definicji takiego pojęcia jednak łatwo określić iż jest to prowadzenie robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pamiętajcie iż ustawa jasno określa, iż pod pojęciem roboty budowlane należy rozumieć: przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, remont.

Jeżeli zatem budujecie obiekt budowlany, który nie spełnia powyższego to jest to właśnie samowola budowlana.

Organem odpowiedzialnym za stwierdzenie czy popełniono samowolę budowlaną czy też nie jest Nadzór Budowlany odpowiedzialny za dany teren administracyjny.

Konsekwencją popełnienia samowoli może być kara finansowa, ograniczenie lub pozbawienie wolności nawet do dwóch lat!

Ciekawostka: czym różni się „ograniczenie wolności” od „pozbawienia wolności”?

Pozbawienie wolności to potocznie mówiąc pójście do więzienia (zakład karny). Kara zatem odbywana jest w zamkniętych zakładach karnych o różnych typach i rodzajach, które są różnie zabezpieczone.

Ograniczenie wolności jest łagodniejszym wymiarem kary, na którą składają się elementy takie jak:

1)Skazany nie może bez zgody sądu zmieniać swojego miejsca stałego pobytu ;

2)Skazany ma obowiązek wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w miejscu, czasie i wymiarze określonym w wyroku skazującym ;

3)Skazany ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu kary;

4)Sąd może także zastosować wobec skazanego dozór kuratora;

Koniec z rozpisywaniem się nie na temat:) Wracamy do przedmiotu sprawy.

Pamiętać należy iż bardzo ważne jest ustalenie daty popełnienia samowoli. Nie ze względów na przedawnienie się kary, gdyż złamanie obowiązujących przepisów nie przedawnia się i możecie zostać ukarani nawet po 10 latach! Ma to jednak znaczenie w wysokości grzywny. Popełnienie przedmiotowego złamania przepisów przed 1995 rokiem skutkuje zastosowaniem prawa budowlanego z 1974 roku, które pozwala zalegalizować samowolę bez jakichkolwiek opłat.

 

Co po stwierdzeniu samowoli budowlanej?

Wówczas inspektor (czyli osoba z nadzoru budowlanego) nakazuje zaprzestanie wykonywania robót budowlanych oraz rozbiórkę takiego obiektu. Inspektor może również zadecydować o możliwości zalegalizowania samowoli. Możliwość taka występuje kiedy budowa:

– jest zgodna z zapisami występującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  lub decyzją o warunkach zabudowy w przypadku braku planu,

– nie może naruszać żadnych przepisów, a najbardziej warunków technicznych i prawa budowlanego. Rozumieć przez to należy iż zakończony obiekt musi spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego i przepisów związanych.

 

 Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jeżeli jest zatem możliwość legalizacji to na początku również zaczynamy od opracowania projektu budowlanego przez projektanta. Można powiedzieć iż opracowujemy projekt budowlany tylko, że budynku już istniejącego zawierającego wszystkie uzgodnienia.

Jako inwestor również musisz przedłożyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Po złożeniu projektu do urzędu i jego zatwierdzeniu nic już nie stoi na przeszkodzie aby uiścić opłatę legalizacyjną i użytkować budynek lub kontynuować przy nim prace. Pamiętajcie iż nie zakończenie postępowania legalizacyjnego uniemożliwia użytkowanie obiektu oraz jakiekolwiek prace budowlane.

 

Jakie koszty?

Kolejna ważna rzecz to uświadomić sobie iż budowlanie bez zezwoleń to dość drogi interes.

Prawo budowlane opisuję iż koszt legalizacji składa się z :

– stawki opłaty „s”,

– współczynnika kategorii obiektu budowlanego „k”,

– współczynnik wielkości obiektu budowlanego „w”.

 

Nie będę zamieszczał tabeli „kategorii obiektów budowlanych” gdyż jest ona dość rozbudowana. Bardzo łatwo można jednak znaleźć ją w internecie.

Dodatkowo bardzo ważne: Przy obliczaniu opłaty legalizacyjnej powyższy iloraz należy zwiększyć 50 krotnie!

 

Kilka przykładów obliczenia kosztów samowoli budowlanej:

Podstawowy wzór: S * K * W * 50

 

Przykład 1: Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Stawka opłaty jest zawsze taka sama i wynosi 500zł.

Współczynnik kategorii obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 2.

Współczynnik wielkości obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 1.

Opłata zatem za budynek jednorodzinny to: 500 * 2 * 1 * 50 =  50 000zł !

 

Przykład 2: Garaż dwustanowiskowy.

Stawka opłaty jest zawsze taka sama i wynosi 500zł.

Współczynnik kategorii obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 1.

Współczynnik wielkości obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 1.

Opłata zatem za budynek jednorodzinny to: 500 * 1 * 1 * 50 =  25 000zł !

 

Przykład 3: Basen odkryty

Stawka opłaty jest zawsze taka sama i wynosi 500zł.

Współczynnik kategorii obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 10.

Współczynnik wielkości obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 1.

Opłata zatem za budynek jednorodzinny to: 500 * 10 * 1 * 50 =  250 000zł !

 

Przykład 3: Restauracja o kubaturze pow. 10 tys m3

Stawka opłaty jest zawsze taka sama i wynosi 500zł.

Współczynnik kategorii obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 15.

Współczynnik wielkości obiektu budowlanego dla domu jednorodzinnego wynosi: 2,5.

Opłata zatem za budynek jednorodzinny to: 500 * 15 * 2,5 * 50 =  937 500zł !

 

Jak widać opłaty nie są małe! Dodatkowo i tak należy doliczyć do tych kwot opracowanie stosownych projektów i pozwoleń. Mam nadzieję iż rozjaśniłem Was sytuacje i przekonałem, iż budowa na lewo się nie opłaca.

Nie wiesz jakie formalności musisz załatwić? Napisz do mnie:)

Similar Posts