gotowy projekt domu Kraków
|

Projekt indywidualny – zawartość

Rozpoczęcie budowy domu to dla wielu inwestorów ogromny stres. Konieczność zgromadzenia pokaźnej dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych zgód na rozpoczęciu budowy kojarzy nam się z bardzo skomplikowaną procedurą. Indywidualny projekt domu powinien zostać w taki sposób wykonany, aby z pozwoleniem na budowę nie było najmniejszego problemu. Często również biuro architektoniczne wspomaga proces kompletowaniu dokumentów na każdym etapie formalności. Aby uzyskać pozwolenie na budowę indywidualny projekt powinien być złożony w odpowiednim urzędzie i składać się z dwóch części. Pierwsza z nich to projekt architektoniczno-budowlany, drugi to projekt zagospodarowania terenu. Dziś odpowiemy Wam na pytanie; Co zawiera projekt indywidualny?

Projekt indywidualny architektoniczno-budowlany

Jak wcześniej wspomnieliśmy, aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie indywidualnego projektu domu w urzędzie. Pierwszą częścią wniosku jest projekt architektoniczno budowlany i stanowi on najważniejszą część każdego projektu. W jego skład wchodzi dokumentacja techniczna, która zawiera podstawowe informacje na temat powstającej inwestycji. Do których zaliczamy; poszczególną powierzchnie wszystkich pomieszczeń, kubaturę oraz powierzchnia budynku w tym również; sposób wybranego ogrzewania.

Projekt indywidualny przedłożony do odpowiedniego urzędu składa się z: szeregu rzutów w skali, 1:100 do których zaliczamy; rysunek instalacji wewnętrznych, charakterystykę elewacji, przekroje miejsc charakterystycznych oraz rzuty wszystkich poziomów – włącznie z fundamentami i więźbę dachową. Projekt indywidualny w części opisowej udzieli informacji na temat charakterystyki energetycznej budynku, układu i rozmieszczenia szczególnych instalacji, kategorii geotechnicznej, konstrukcji domu oraz wykorzystanych do jej budowy materiałów wraz z informacją dotyczącą posadowienia budynku.

Zagospodarowanie projektu indywidualnego

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością złożenia kompletnej dokumentacji projektu indywidualnego w urzędzie. Pierwszą część już dokładnie umówiliśmy. Druga zaś to; projekt zagospodarowania terenu, który ukazuje plan zagospodarowania z otoczeniem w wyznaczonych odgórnie granicach działki. W tej części znajdziemy przede wszystkim parametry określające; rozmieszczenie domu oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce. Co ważne plan ten podany jest w skali odpowiedniej dla mapy zasadniczej a więc;1:500 lub 1:1000. Projekt indywidualny w tym zakresie szczegółowo opisuje całkowitą powierzchnię działki wraz z rozmiarami i usytuowaniem budynku. Dodatkowo przedstawi nam informacje o odległościach względem granic działki oraz obecności elementów rozgraniczające w takich jak; ulicę, chodniki, dojazdy oraz miejsce parkingowe. W tej części projektu indywidualnego konieczne będzie również podanie informacji na temat jakiejkolwiek ingerencji w środowisko naturalne. Za ingerencję rozumie się: zabezpieczenia gruntu, hydroizolacje, wycinkę drzew oraz zmiany poziomu działki.

Jakie wymagania powinien spełniać projekt indywidualny?

Projekt indywidualny koniecznie musi składać się z powyżej opisanych dokumentów, ponieważ to właśnie one stanowią podstawę do pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku. Dlatego kompletacja dokumentacji jest szczególnie istotna i nie powinniśmy się dopuścić jej zaniedbania. Projekt indywidualny musi być zgodny, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględniać wszelkie wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

Pozwolenie na budowę przygotowanie dokumentacji

Projekt indywidualny we wniosku o pozwolenie na budowę musi być również odpowiednio przygotowany. Dokumentacja w formacie A4 oraz twardej oprawie wraz z numeracją stron i rysunków powinna zawierać informacje o danych osobowych i adresie inwestora wraz z danymi biura architektonicznego. Nie możemy również zapomnieć, aby w tabeli projektowej podać adres inwestycji wraz z numerami ewidencyjnymi działki, na których przeprowadzamy budowę. Formalności na tym – nie koniec. Każdy rysunek musi być opatrzony przez nas datą i podpisem. Tak przygotowana dokumentacja może zostać wydrukowana w czterech wersjach, a każda z nich podlega identycznym wymogą jak pierwowzór. Cztery egzemplarze potrzebne są, aby przekazać je; organom Nadzoru Budowlanego, urzędowi wydającemu pozwolenie na budowę, kierownikowi budowy oraz 1 kompletny zestaw dla inwestora.
Pozwolenie na budowę, nie bez przyczyny przysparza wiele kłopotów.

Pamiętajmy, iż prawidłowo przygotowany projekt indywidualny wraz ze wsparciem inżyniera budownictwa, bądź też architekta nie powinien sprawiać najmniejszych problemów na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

Similar Posts