Jakie formalności należy spełnić przy budowie ogrodzeń

Często pojawiającym się pytaniem jest: czy na budowę ogrodzenia potrzebuję pozwolenia?

Odpowiedź jest dosyć prosta.
Budowa ogrodzeń do wysokości 2,2m nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamierzenia budowlanego. Przepis ten dotyczy ogrodzeń pomiędzy posesjami jak i od strony dróg. Wynika to jasno z prawa budowlanego.

Pamiętajmy, że nie tylko zobowiązani jesteśmy przestrzegać prawa budowlanego. Może się okazać, że planowane ogrodzenie ma powstać blisko ujęć wodnych. Wówczas skorzystać należy z przepisów prawa wodnego, które określa minimalną odległość ogrodzenia od takiego cieku.

Warto również sprawdzić zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okazać się może, że zapisy mówią jakiego typu ogrodzenia są dopuszczalne a jakiego nie. Pamiętajmy, że zapisy te spełnić należy nawet w sytuacji, gdy nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie.

Budowa ogrodzeń powyżej 2,2m wymaga zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego urzędu dla naszej gminy. Jeżeli w terminie 30 dni nie otrzymamy sprzeciwu następuje tzw. milcząca zgoda i możemy rozpocząć budowę.

 

Często zadawane pytania:)

Czy ogrodzenie należy stawiać na swojej działce czy w granicy?

Ogrodzenie nie powinno wchodzić żadnym elementem w granicę sąsiada.

Sąsiad buduje ogrodzenie – czy muszę partycypować w kosztach budowy?

Oczywiście, że nie. Zależy to jednak od porozumienia z sąsiadem. Nie ma jednak wymagania aby dokładać się do kosztów ogrodzenia ponoszonych przez osobę budującą ogrodzenie. Może się okazać, że nam wcale nie jest ono potrzebne.

Similar Posts