Co zawiera gotowy projekt domu?

Na gotowy projekt domu składają się 4 egzemplarze projektu w skład którego wchodzą:

GOTOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY
 • opis techniczny,
 • rzuty poszczególnych kondygnacji,
 • rzut dachu,
 • wszystkie niezbędne przekroje,
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,
 • detale charakterystycznych rozwiązań architektonicznych;
GOTOWY PROJEKT KONSTRUKCYJNY
 • opis techniczny,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (fundamenty, parter, poddasze lub piętro),
 • rzut więźby dachowej,
 • detale elementów konstrukcyjnych (rzuty, przekroje),
GOTOWY PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

wodno-kanalizacyjnych / centralnego ogrzewania / gazu / kanalizacji deszczowej

 • część opisowo-obliczeniowa wszystkich projektów,
 • rzuty kondygnacji – instalacja c.o.,
 • rozwinięcie instalacji c.o.,
 • rzut parteru – instalacja gazowa,
 • rzuty kondygnacji – instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • rozwinięcie instalacji – wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • rzut parteru – kanalizacja deszczowa,
GOTOWY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ
 • opis i obliczenia techniczne,
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji teletechnicznej,
 • schemat tablicy bezpiecznikowej,
 • instalacja odgromowa.
ZGODA NA ZMIANĘ I ADAPTACJĘ PROJEKTU GOTOWEGO

Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Charakterystyka określa zapotrzebowanie energetyczne budynku niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń.