Budowa domu od podstaw

budowa domu

Budowa domu to marzenie większości Polaków. Jego spełnienie wiąże się nie tylko ze zgromadzeniem odpowiednich środków finansowych, ale także załatwieniem masy formalności. Mimo iż droga jest długa, to z pewnością każdy, kto ją przeszedł – nie żałuje swojej decyzji. Nie zrażajcie się, nie każda budowa domu przyprowadza o ból głowy. Jeżeli dobrze się do niej przygotujesz, z pewnością kompletacja dokumentów oraz pozostałe formalności przebiegną jak po sznurku. Dziś opowiemy Wam jak przygotować się do budowy domu, aby uchronić się przed problemami. Inwestycja związana z budową gotowy projekt domu składa się z kilku etapów, do których zaliczamy; wybór i zakup działki, uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do przygotowania terenu pod budowę.

Wybór działki

Pozornie wydaje się, iż grunt pod budowę domu nie ma aż takiego znaczenia, lecz jest to mylne przekonanie. Podczas wyboru działki, koniecznie musimy mieć na uwadze jej układ, ponieważ powinien on być na tyle przestrzenny, aby fundamenty domu, były odpowiednio oddalone od sąsiedztwa. Dlatego też, każdy inwestor powinien zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zostaje uchwalony przez Radę Gminy. Jego głównym zadaniem jest określenie czy na danym terenie, dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna oraz jaka może być jej powierzchnia. Ponadto znajdziemy w nim informację o szczególnych warunkach zabudowy podlegających pod m.in. prawo środowiskowe. Treść MPZP dostępna jest w urzędzie gminy oraz drogą elektroniczną ( w wybranych gminach).
Każdy inwestor przed rozpoczęciem inwestycji, związanej z gotowy projekt domu, powinien szczegółowo zapoznać się z jego treścią.

Co w przypadku, gdy określony teren nie posiada MPZP? W takiej sytuacji powinniśmy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka pod gotowy projekt domu, musi spełniać wymagania określone prawem i warto posiadać decyzję w tej sprawie, aby ustrzec się od późniejszych komplikacji. Warto zauważyć, iż o taką decyzję nie musi wystąpić właściciel działki, na której urzeczywistni się gotowy projekt domu, może to być każda zainteresowana osoba. Dodatkowo, jeżeli decyzja została już wydana, lecz nie jest opublikowana, mamy prawo do przeniesienia jej treści z osoby wnioskującej na siebie. Mimo iż decyzja o warunkach zabudowy, co do zasady wydawana jest bezterminowo, to organ wydający może ją uchylić, jeżeli na danym terenie został ogłoszony MPZP.

Gotowy projekt domu jednorodzinnego

Gotowy projekt domu powinien powstać w przyjaznym i cichym miejscu, aby cieszył nas swoim przeznaczeniem. Dlatego też, inwestor powinien sprawdzić, jakie inwestycje planowane są w jego otoczeniu. Dodatkowo dostępność mediów jest niezwykle istotna, ponieważ pozwoli nam się uchronić przed nadmiernymi kosztami, związanymi z budową własnej studni czy też szamba – na które wymagane będzie otrzymanie pozwolenia na budowę.

Jego największą zaletą projektu domu jest aspekt ekonomiczny, ponieważ koszty z nim związane będą wielokrotnie niższe, niż w przypadku indywidualnego projektu na nasze zamówienie. Oczywiście gotowy projekt domu, wymagać będzie adaptacji, lecz są to znikome koszty. Adaptacja gotowego projektu domu obejmuje; dostosowanie go do aktualnej mapy zakupionej działki, jego usytuowanie, granice, układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Dodatkowo projekt budowlany w gotowy projekt domu musi zawierać informację o oddziaływaniu inwestycji.

Dodatkowe opinie do gotowy projekt domu jednorodzinnego

Niektóre sytuacje związane z budową gotowy projekt domu, mogą wymagać uzyskania dodatkowych pozwoleń i opinii. Przykładem będzie sytuacja, gdy gotowy projekt domu może wpłynąć na gospodarkę wodną. Wymagane będzie w takiej sytuacji uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Inwestor powinien sprawdzić czy zakupiony teren, pod budowę gotowy projekt domu nie został wpisany do rejestru zabytków. Działka objęta tym rejestrem, będzie związana z uzyskaniem dodatkowego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Zgromadzenie, wszelkiej dodatkowej dokumentacji przed rozpoczęciem budowy gotowy projekt domu jednorodzinnego, uchroni nas przed opóźnieniami.

Inwestor na etapie kompletowania dokumentacji powinien pamiętać, iż wszelkie pozwolenia i decyzje wymagają uruchomienia procedury administracji publicznej, na wydanie której zwykle organy mają 30 dni. Dodatkowo zdarza się, iż organy proszą wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku, przez co ten termin się wydłuża, warto więc potraktować to priorytetowo.

biuro architektoniczne kraków

Moje biuro architektoniczne zaprojektuje dla Ciebie idealny dom. Gotowe projekty domów oraz projekty indywidualne możesz w każdej chwili ze mną skonsultować.